Reporter wojenny to przede wszystkim dziennikarz

Korespondent wojenny musi być odważny, rozważny, ale przede wszystkim umieć zachowywać się jak prawdziwy dziennikarz. Praca reportera wojennego jest wyjątkowo niebezpieczna. Każdy korespondent chcąc zrelacjonować to, co się dzieje w regionie świata, gdzie trwają działania zbrojne, musi narażać własne zdrowie i życie.

Taki zawód wymaga odwagi, ale także rozwagi – właściwej oceny, gdzie i kiedy w jakim stopniu można sobie pozwolić na ryzyko. Bez względu jednak na odwagę i rozwagę, reporter wojenny musi być jednak przede wszystkim dziennikarzem, to znaczy wiedzieć, w jaki sposób zdobyć cenne informacje. Korespondent musi więc umieć rozmawiać z miejscową ludnością, potrafić zdobyć zaufanie miejscowych, a także żołnierzy obu stron.

Bez tych cech nawet znakomita umiejętność poruszania się po terenach objętych wojną na niewiele się zdadzą. Z tego też powodu redakcje wolą na miejsce objęte walkami wysyłać własnych dziennikarzy niż np. polegać na informacjach przekazywanych z miejsca przez inne osoby – miejscowych mieszkańców lub żołnierzy.