Szkolenia dla reporterów wojennych

Przed wyjazdem w region, gdzie trwa wojna, każdy korespondent powinien przejść odpowiednie szkolenie.

Każdy dziennikarz wysłany w miejsce objęte działaniami zbrojnymi, jest narażony na cały szereg niebezpieczeństw.

Aby dobrze wykonywać swoją pracę korespondenta wojennego i przede wszystkim nie dać się zabić, musi wiedzieć jak się zachowywać w tak specyficznych warunkach, jakie stwarza wojna.

Wiele dużych redakcji starając się maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, wysyła do pracy w rejonie objętymi działaniami zbrojnymi wyłącznie reporterów wojennych, którzy przeszli szkolenie HEST – Hostile Environment Safety Training.

To specjalnie szkolenia pozwalające dziennikarzom poznać potencjalne niebezpieczeństwa i właściwie reagować w sytuacji zagrożenia życia.

Niestety, kurs HEST kosztuje kilka tysięcy euro i wielu redakcji na to nie stać.

To także zbyt wysoki wydatek dla freelancerów, którzy wyjeżdżają do pracy jako korespondenci wojenni na własną rękę.

Brak wyszkolenia może się jednak okazać brzemienny w skutkach.