Jak zareagować na wypadek przy pracy?

Wypadki się zdarzają i choć każdy myśli sobie pewnie, że jakimś szczęśliwym trafem nas omijają to jednak warto jest być przygotowanym na taką sytuację. Do wypadku może dojść także podczas pracy, szczególnie jeśli nasza praca nie polega na siedzeniu przed biurkiem.

Warto pamiętać o tym, że jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnić nam bezpieczne warunki pracy – czasem wystarczy jednak chwila nieuwagi lub też zwykłe nieszczęście, aby do wypadku doszło. Dobrze jest więc posiadać ubezpieczenie wypadkowe, które w takiej sytuacji będzie dla nas prawdziwym zbawieniem.

Jakby tego było mało, pracodawca ma również obowiązek udzielić nam pierwszej pomocy w momencie, gdy dowie się, że na terenie zakładu pracy do wypadku doszło. To także pracodawca powinien zawiadomić odpowiednie organy i dopiero po tym zgłoszeniu ZUS może wszcząć tak zwane postępowanie powypadkowe.

Aby posiadać prawo do świadczeń pochodzących z ubezpieczenie wypadkowego, musimy podlegać ubezpieczeniom społecznym. Na dodatek, o takie jednorazowe odszkodowanie może ubiegać się osoba, która z racji wypadku przy pracy ma długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu.

Jeśli chodzi o termin decyzji w sprawie przyznania odszkodowania bądź też nie to organ decydujący ma 14 dni na orzeczenie, licząc od uprawomocnienia się określonego orzeczenia lekarskiego lub też od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która to niezbędna jest do wydania decyzji.

Co klasyfikuje się na wypadek przy pracy?

Zanim jednak będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie, powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, co tak właściwie można nazwać „wypadkiem przy pracy”.

Definicja takiej sytuacji została bowiem jasno określona w przepisach i chodzi tutaj o nagłe i nieprzewidziane zdarzenie, które to zostało wywołane przez przyczynę pochodzącą z zewnątrz. Zdarzenie to musi mieć jednak miejsce w trakcie wykonywania pewnych czynności (na polecenie przełożonego lub też nie) lub w związku z wykonywaniem tychże czynności na rzecz pracodawcy.

A jak postąpić w sytuacji, gdy w pracy dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia? W pierwszej kolejności powinniśmy poinformować szefa, natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie to powinni się tym zająć współpracownicy. Po wszystkim możemy ubiegać się o odszkodowanie, które nie jest przyznawane „z urzędu” – konieczne jest zgłoszenie roszczeń i złożenie odpowiednich dokumentów w siedzibie tej instytucji, która zajmie się naszą sprawą.